Политика за поверителност

Тази политика за защита на личните данни има за цел да Ви разясни как събираме и обработваме Вашите лични данни. Лични данни е всяка информация или сбор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация), в това число информация, която споделяте с нас, какво научаваме от Вас, както и избора, който правите относно маркетинговите съобщения, който искате да Ви изпращаме, за да Ви държим информирани. Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът Ви защитава.

1. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас?

Ние сме Пул Сервиз Варна ЕООД, със седалище град гр.Варна, жк. Виница, ул. Кастрица 6 ЕИК: 204919661, МОЛ: Антон Душков

Можете да се свържете с нас на имейл адрес: poolservice@abv.bg
Когато споменаваме нашия уебсайт, имаме предвид https://poolservicebg.com/

2. Кой има достъп до Вашите данни?

Вашите данни, предоставяни ни за маркетингови цели не биват прехвърляни, продавани или разменяни с трети страни. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги.

3. Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

Доколкото получаваме съгласие от страна на субекта на данните за обработката на лични данни, разпоредбата на чл. 6, параграф 1, б. „а“ от Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) се прилага като правно основание за обработката на лични данни.

При обработката на лични данни, която е необходима за изпълнението на договор, за който субектът на данните е страна, чл. 6, параграф 1, б. „б“ от GDPR се прилага като правно основание. Това важи и за обработката, която е необходима за преддоговорните отношения.

Когато обработването на лични данни се изисква за изпълнение на правно задължение, което се прилага спрямо нашата фирма, чл. 6, параграф 1, б. „в“ GDPR служи като правно основание.

В случай, че жизненоважните интереси на субектите на данни или друго физическо лице налагат това обработка на лични данни, разпоредбата на чл. 6, параграф 1, б. „г“ GDPR служи като правно основание.

Ако обработката е свързана с обоснован легитимен интерес на нашата фирма и ако гражданските права и основните свободи на субекта на данни не превишават сочения интерес, чл. 6, параграф 1, буква б. „а“ GDPR се прилага като правно основание за обработката.

4. Вашето съгласие

Използвайки сайта, вие давате съгласието си на Пул Сервиз Варна ЕООД да събира, използва и разкрива вашите лични данни в съответствие с тази Политика за защита на личните данни. Ако не сте съгласни с описаните принципи, моля не предоставяйте лични данни на дружеството.

Използвайки сайта, вие безусловно и изрично се съгласявате, че въвеждането от вас на ваши лични данни, представлява Ваше изрично писмено съгласие за събирането, обработването, съхранението и предоставянето на вашите лични данни, съгласно описаните тук правила.

5. Данните, които събираме за Вас

Ние може да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за вас, които сме групирали по следния начин:

· Данни за самоличността Ви – име и дата на раждане;

· Данни за връзка – адрес за фактуриране, имейл адрес или телефонни номера;

· Данни за транзакциите – подробности за плащанията от Вас и други подробности за услугите, които сте закупили от нас;

· Маркетингови и комуникационни данни – Вашите предпочитания при получаване на маркетингови съобщения от нас, както и Вашите комуникационни предпочитания.

6. Как събираме Вашите данни

Информацията, които може да поискаме, използваме и обработваме включва следното:

Информация, която ни предоставяте посредством попълване на формуляри на сайта или всяка друга информация, която ни изпращате чрез сайта или имейл;

Записи от кореспонденция посредством сайта, имейл, адрес, телефон или други методи;

Вашите отговори на въпросници или проучвания за клиентите, които провеждаме;

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

Имаме право да обработваме Ваши лични данни само ако разполагаме с правно основание за това и обработката отговаря на легитимни цели. Целите, предвидени в настоящата политика, са:

– Цели, необходими за използването на нашите услуги;

– Цели, за които сте дали изричното си съгласие;

– Счетоводни цели;

– Контрагенти;

– Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугите ни и др.

– Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Пул Сервиз Варна ЕООД

– В съответствие с приложимите закони и подзаконови актове, във връзка със сътрудничество по правно разследване и за целите на искане на правоприлагащите органи

7. С кого споделяме Вашите лични данни?

Можем да споделяме личните ви данни с:

– трети лица, от които се изисква предоставянето на даден продукт или услуга за вас, като доставка или пощенска услуга, доставка на продукт, който сте поръчали

– изпълнителни или държавни органи, следвайки съответната правна процедура, за да поискат от нас предоставянето на информация

– трети лица, които искат да ви изпратят информация относно техни продукти или услуги, но само ако вие сте дали съгласието си за това

– трети лица, доставчици на услуги, като обработване на данни за Пул Сервиз Варна ЕООД

– доставчици на инструменти за web анализ, като Google

 

 

Споделяйки вашата лична информация с доверени трети лица, ние ще положим всички усилия, за да гарантираме, че те ще спазват поверителността на данните и ще предприемат всички разумни стъпки, за да ги предпазят от злоупотреби и ще ги използват по начин, съответстващ с нашите инструкции, с тези принципи за защита на лични данни и приложимите закони и разпоредби.

 

8. Колко време ще съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

9. Маркетинг

Можем да използваме Вашата лична информация, за да ви уведомим за съответните услуги и предстоящи оферти. Можем да използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме маркетингови съобщения само ако имаме Вашето съгласие или законния интерес да го направим. Можете да ни информирате, че не желаете са ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време – просто трябва да се свържете с нас или да използвате връзките за отказване от всяко съобщение, изпратено до Вас.

10. Бисквитки

Какво представляват бисквитките?

„Бисквитката“ е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения. Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на „бисквитките“.

Как използваме бисквитките?

Използваме постоянни „бисквитки“, за да съхраним избора Ви при работа с различни функционалности в уебсайта и Вашите данни, в случай че изберете „Запомни ме“ при влизане във Вашия профил.

Използваме сесийни „бисквитки“, когато преглеждате продукти или пък за да проверяваме дали сте влезли в системата. След като затворите браузъра този тип бисквитки се изтриват.

Използваме „бисквитки“ на трети страни, за да събираме статистически и потребителски данни в сбита и индивидуална форма чрез инструменти за анализ, за да оптимизираме нашия сайт и да Ви представим подходяща маркетингова информация.

Някои „бисквитки“ на трети страни се определят от услуги, които се използват в нашите страници и не са под наш контрол. Също така използваме „бисквитки“ на трети страни, които извършват проследяване от различни страници, за да можем да Ви насочваме към други сайтове или канали.

11. Вашите права

Общият регламент за защита на лични данни Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

– Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме

Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес : poolservice@abv.bg

Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

– Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна

Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес poolservice@abv.bg, ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.

– Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни

 

Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния ни интерес, като ни пишете на poolservice@abv.bg. След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

12. Промени в политиката за поверителност

Можем в определени моменти да променяме Политиката си за защита на личните данни, като публикуваме актуалната версия на Политика за защита на личните данни на сайтовете на Пул Сервиз Варна ЕООД. Препоръчваме ви да посещавате сайтовете често, за да бъдете информирани за това, как ние използваме вашите лични данни.

13. Въпроси, искания и жалби

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни в „Пул Сервиз Варна“ ЕООД или предложения по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния адрес с тема „Защита на личните данни“: poolservice@abv.bg.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния държавен административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни. За контакт с Комисията за защита на личните данни:
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: http://cpdp.bg